Proiecte in derulare

antet-pocu.png

Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4 POCU/478/4/18/130210

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

BENEFICIARUL PROIECTULUI: FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE

PARTENERI:

PARTENER 1: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4

PARTENER 2: FUNDATIA SERA ROMANIA

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 5,833,137.21, din care valoare confinantare UE: 4,666,509.77 si valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national 1,115,999.73

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:  08.05.2020 - 07.08.2022

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta elaborarea de masuri inovative pentru prevenirea separarii copilului de familie, dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin in sectorul 4 precum si imbunatatirea sprijinului acordat tinerilor pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta. Astfel, proiectul vizeaza actiuni de prevenire pentru minim 50 de copii expusi riscului separarii de familie, asigurarea serviciilor sociale in vederea reintegrarii in familie pentru un numar de 20 copii, furnizarea serviciilor sociale pentru un numar de 250 copii cu dizabilitati, pentru a preveni separarea copilului de familia sa in cadrul unui Centru de Zi, furnizarea serviciilor sociale pentru un numar de aproximativ 80 de tineri, in cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de viata independenta.

Prin implementarea acestui proiect se urmareste si derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum si promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii in sectorul 4.

Obiectivele specifice ale proiectului
 1. OS1. Cresterea gradului de constientizare, a accesului si participarii la acþiuni destinate promovarii si respectarii drepturilor copilului, precum si la acþiunile de prevenire a separarii copilului de familia sa, prin derularea campaniilor de informare in comunitate;
 2. OS2. Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a minim 50 de copii din comunitate, aflaþi în risc de separare de familie precum si servicii de acompaniere a copilului expus riscului si a familiei acestuia in vederea asigurarii dreptului copilului la identitate, sanatate si educaþie;
 1. OS4. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centru de zi pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului în familie pentru un numar de minim 20 copii
 2. OS5. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata independent pentru un numar de 80 copii/tineri
 3. OS5. Cresterea nivelului de calitate a vietii copiilor si familiilor acestora prin asigurarea unor instrumente de inovare sociala respectiv acordarea de subventii financiare pentru minim 50 de copii aflati in situatie de risc si pentru minim 20 de familii care se ocupa cresterea acestora in comunitate, in vederea prevenirii separarii copilului de familie;
 4. OS6. Asigurarea unor instrumente de inovare sociala respectiv acordarea de subventii financiare pentru minim 20 de copii reintegrati din sistemul rezidential si pentru 15 familii in care se va face reintegrarea copiilor
Grupul tinta:
 • 20 copii/tineri sprijiniþi în vederea reintegrarii în familie;
 • 50 copii copii expusi riscului de separare de familie, care vor beneficia de subvenþii pentru prevenirea separarii copilului de
 • familia sa;
 • 250 copii cu dizabilitaþi care vor beneficia de serviciile oferite în cadrul Centrului de zi "Respiro";
  • 80 de copii/tineri care beneficieaza de serviciile oferite în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta.

Activitati previzionate:

Activitate: A.1. ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI     

Subactivitate: A1.1. Organizarea tehnica si financiara a proiectului

Activitate: A.2. FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE DE SPRIJIN ÎN VEDEREA ASIGURĂRII TRANZITIEI DE LA SERVICII DE INGRIJIRE INSTITUTIONALIZATA CATRE SERVICII LA NIVELUL COMUNITATII

 

Subactivitati:

 • 2.1. Înfiintarea si dezvoltarea serviciilor sociale
 • 2.2. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului "RESPIRO"
 • A 2.3. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă
 • A 2.4. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie
 • 2.5. Implementarea unor măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității prin acordarea de sprijin financiar pentru reintegrarea copilului in familia sa
 • 2.6. Sprijin pentru furnzare de programe de asistenta tinerilor

 

Activitatea: A.3. DEZVOLTAREA DE PROGRAME DE IDETIFICARE SI MONITORIZARE A SITUATIILOR DE RISC DE SEPRARE DE FAMILIE

Subactivitati:

 • A 3.1 Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului
 • 3.2. Implementarea unor măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separarii copilului de familia sa/institutionalizare

Activitatea: A.4. CAMPANII DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE, ACTIUNI DE PROMOVARE A EGALITATII DE SANSE SI NEDISCRIMINARE

Subactivitati:

 • 4.1. Masuri inovative de abordare și promovare a prevenirii separării copilului de familie, promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii
 • 4.2 Campanie de informare si constientizare in domeniul promovarii si respectării drepturilor copilului
 • 4.3.Selecția grupului țintă și monitorizarea acestuia

Rezultate asteptate:

 1. R1. (A2.1.) 3 servicii sociale infiintate
 2. R2. (A2.2.) Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Centrului de zi "RESPIRO" – centru de zi pentru copilul cu dizabilitaþi – un numar de 250 copii
 1. R3. (A2.3.) Furnizarea serviciilor sociale in cadrul unui Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta pentru un numar de 80 copii/tineri
 1. R4. (A2.4.) Furnizarea serviciilor sociale in cadrul unui Centru de zi pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului în familie, pentru un numar de 20 copii
 1. R.5 (A2.5.) Acordarea de subventii pentru 20 de copii reintegrati in familie si pentru 15 familii cu copii reintegrati din sistemul rezidential/asistenta maternala al Directiei
 1. R.6. ( A2.6) Sprijin pentru furnizarea de programe de asistenþa tinerilor pentru un numar de 25 tineri care vor beneficia de cursuri de calificare
 1. R7.(A3.1.) Identificarea si monitorizarea unui numar de minim 50 copii aflaþi în risc de separare de familie;
 2. R8. (A3.2). Acordarea de subventii pentru 50 de copii aflati in situtie de risc si 15 de familii cu copii aflati in situatie de risc de separare
 1. R9 (A4.1). O campanie de prevenire a separarii copilului de familia sa, organizata in comunitate si derulata prin intermediul a 4 seminarii cu cate 20 participanti/eveniment si 4 mese rotunde cu cate 15 participanti;
 1. R10. (A4.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalitatii de sanse si nediscriminarii organizata in comunitate prin 6 evenimente a cate 60 participanti/eveniment;
 2. R11. (A4.3.) 400 de copii aflati in dificultate beneficiari ai serviciilor/masurilor furnizate in cadrul proiectului;

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU/478/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14

„Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri - regiunea mai dezvoltată"

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Client 1
Client 2

Str. Cooperatiei nr. 5B, sector 5, Bucuresti, cod postal 052832

Tel: 031.426.15.62

Fax: 021.637.01.31

E-mail: office@fdss.ro

Search

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie și al Politicii de Confidențialitate. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie.
SUNT DE ACORD NU SUNT DE ACORD